Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Dějepisná exkurze 2.A a sexty

Publikováno: 2. června, 2023

Ve čtvrtek 1.6. se třídy 2.A a sexta zúčastnily exkurze do Královéhradeckého kraje. Cílem byla pevnost Josefov z druhé poloviny osmnáctého století, hospitál Kuks a památník bitvy u Sadové 1866. V Josefově si studenti prohlédli dobová kasárna a následně si prošli podzemní chodby pod pevnostním areálem. Následovala návštěva hospitálu Kuks, barokní perly našich zemí. Velkým zážitkem bylo lapidárium děl Matyáše Brauna – sochy Ctností a Neřestí.Posledním cílem exkurze byla expozice bitvy u Hradce Králové na vrchu Chlum, kde se studenti seznámili s jednou z největších bitev na našem území a mohli si vyzkoušet manipulaci s původními zbraněmi z prusko-rakouské války. Součástí prohlídky byla i návštěva rozhledny s nádherným výhledem na celé bojiště.
Ota Havel / Zdeněk Bártů

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.