Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Podatelna

Publikováno: 7. srpna, 2023

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa podatelny
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235
588 56 Telč

Úřední hodiny podatelny
každý pracovní den od 7.00 do 14.00 hodin

Elektronická adresa podatelny
podatelna@gstelc.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS)
yeis9s3

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní podání, poštovní listovní podání a datové zprávy.

Datovou zprávu (podání v digitálně podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (maximální 20 MB)
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny (maximální 10 MB)
 • na přenosném technickém nosiči

Přehled přenosných technických nosičů dat, které škola přijímá:

 • CD
 • DVD
 • Flash disk

Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přehled datových formátů, které škola přijímá:

Textové, obrazové a kombinované dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší
 • PDF/A, dokument Adobe Reader
 • TXT, prostý text bez formátování (plain text)
 • RTF
 • DOC/DOCX, dokument ve formátu textového editoru MS Word verze 6.0 a vyšší
 • XLS/XLSX
 • PPT/PPTX
 • ZFO (datový formát je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)
 • ODT
 • ODS
 • HTM/HTML, hypertextový dokument ve formátu HTML (HyperText Markup Language)
 • PNG, ISO/IEC 15948
 • JPG/JPEG, ISO/IEC 10918
 • BMP

Zvukové dokumenty:

 • WAV
 • MP3
 • WMA

Dynamické obrazové dokumenty (video):

 • MPEG
 • AVI
 • GIF

Náležitosti a bezpečnost datové schránky
V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Není-li možné odesílatele dokumentu určit (nejsou k dispozici jeho kontaktní údaje), poškozený dokument škola dále nezpracovává.

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (například je nečitelná), obsahuje datový formát, který škola nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, není podatelnou přijata a odesílat (pokud je znám) je o této skutečnosti vyrozuměn.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.