Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Základy administrativy

Publikováno: 31. července, 2023

Předmět Základy administrativy vede žáka tak, aby zvládl základy
psaní na počítačové klávesnici správnou technikou a uměl vyhotovit
různé písemnosti.

Výuka probíhá podle metody ZAV, což je hromadná individuální výuka,
která je podporována z jednoho metodického pracoviště prostřednictvím
internetu.

Na vyšším stupni gymnázia v závěru výuky tohoto předmětu je možné
složit základní státní zkoušku v psaní na PC.
V posledních letech se žáci gymnázia velmi úspěšně zapojují do soutěží v grafických disciplínách.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.