Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Anglický jazyk

Publikováno: 11. července, 2023

Počet povinných hodin jazyka anglického je v jednotlivých ročnících osmiletého a čtyřletého gymnázia stanoven učebním plánem školy. Počet povinných hodin jazyka anglického jako cizí jazyk 1 nebo cizí jazyk 2 je v jednotlivých ročnících oboru SOŠ stanoven učebním plánem školy.

Ve vyšších ročnících gymnázia (septima a oktáva, třetí a čtvrtý ročník) mohou studenti navštěvovat volitelný předmět anglická konverzace v rozsahu dvou hodin týdně.

Během výuky jsou studenti informováni o možnosti skládat mezinárodní zkoušky Cambridge English.
Ve školním roce 2014/2015 jsme se stali partnerskou školou jazykového centra P.A.R.K. Brno a díky tomu mají studenti možnost skládat tuto zkoušku přímo na naší škole. Tuto možnost každým rokem využívají studenti 3. a 4. ročníků.

V současné době jsou studenti pravidelně seznamováni s novou maturitní zkouškou z angličtiny. Maturitní požadavky a vzorové testy jsou dostupné na https://maturita.cermat.cz/.

TÉMATA PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ANGLICKÉHO JAZYKA – STUDENTI GYMNAZIÁLNÍCH OBORŮ – školní rok 2023/2024

1. Describing people, relationships and interest
2. Culture and entertainment
3. Sport
4. Crime and punishment
5. Places to live
6. Shops, services and money
7. Food and drinks
8. Health and illnesses
9. Travel, transport and tourism
10. Education and schools
11. Work and jobs
12. Environment
13. Problems in society
14. Mass media and communication
15. Celebrations and special occasions
16. The Czech Republic and the EU
17. The United Kingdom and London
18. The U.S.A. and American cities
19. Canada, Australia and New Zealand
20. Literature

Maturitní zkouška z cizího jazyka – informace k písemné práci (od šk. roku 2021/2022)

Žáci si vybírají jedno ze tří zadání
Píší jeden text o rozsahu minimálně 200 slov
Typy textů:

 • dopis
 • úvaha
 • článek
 • email
 • charakteristika
 • vypravování
 • popis

Zadání písemné práce je v anglickém jazyce
Časový limit je stanoven na 75 minut.

TÉMATA PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ANGLICKÉHO JAZYKA – STUDENTI OBORU EKONOMIKA  A PODNIKÁNÍ  – školní rok 2023/2024

1. My Family
2. Free Time
3. Everyday Life
4. Sport
5. Housing and Living
6. Shopping, Services and Money
7. Food and Drinks
8. Healthy Lifestyle
9. Travel, Transport and Tourism
10. My School
11. Economic Impact of Environmental and Social Problems
12. The Role of Mass Media and Communication in the Workplace
13. Crime and Punishment in Business
14. Applying for a Job and Careers
15. Celebrations and Special Occasions
16. The Czech Republic and the EU
17. My Region and the Czech Republic´s UNESCO World Heritage Sites
18. The United Kingdom and London
19. The U.S.A. and American Cities
20. Canada, Australia and New Zealand

Maturitní zkouška z cizího jazyka – informace k písemné práci (od šk. roku 2021/2022)

Žáci si vybírají jedno ze tří zadání
Píší jeden text o rozsahu minimálně 200 slov
Typy textů:

 • dopis
 • článek
 • email
 • charakteristika
 • vypravování
 • popis

Zadání písemné práce je v  českém jazyce
Časový limit je stanoven na 90 minut.

Učebnice

Prima – kvarta:

 • English Plus 1, 2 – 2st edition
 • English Plus 1, 2 – 2nd edition

Kvinta – oktáva, 1. až 4. ročník:

 • Maturita Solutions Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate 3rd edition

Rozšiřující učebnice podle úrovně: Essential Grammar in Use, English Grammar in Use, Maturita Activator, Angličtina Maturitní témata

Vyučující po dohodě se studenty zajišťují učebnice hromadnou objednávkou. Při výuce používáme audiovizuální pomůcky, dále výkladové a jednostranné slovníky, časopisy Bridge a Gate. Pravidelně pracujeme s internetem.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.