Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Gymnaziální obory

Publikováno: 9. července, 2023

Studijní program

Na škole je možné studovat tyto gymnaziální studijní obory:

  • 79-41-K/81 všeobecné osmileté studium pro absolventy 5. tříd ZŠ
  • 79-41-K/41 všeobecné čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd ZŠ

Všeobecné zaměření studia je ve vyšších ročnících doplněné možností volby volitelných předmětů.

Studenti mají tuto možnost volby volitelných předmětů:

  • dva ze tří cizích jazyků (A, N, Fr)
  • jedna z výchov (Hv, Vv)
  • v septimě a ve 3. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika/ estetická výchova ; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace)
  • v oktávě a ve 4. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika/estetická výchova; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace) a dva čtyřhodinové semináře z předmětů M, F, Ch, Bi ZSV, Z, D

Během studia žáci absolvují lyžařský kurz v sekundě a 1. ročníku. Sportovní kurz je organizován ve 3. ročníku, zaměřený na sjíždění řeky, plavecký výcvik a cykloturistiku.

Studenti mohou rozvíjet své schopnosti v seminárních pracích, účastí v SOČ a ve školních, regionálních, oblastních a celostátních kolech olympiád z různých předmětů.

Škola zajišťuje solidní přípravu ke studiu na všech typech vysokých škol i vyšších odborných škol. Počet přijatých absolventů k vysokoškolskému studiu zpravidla přesahuje 90 % z přihlášených uchazečů. Gymnázium poskytuje i dobré uplatnění v zaměstnání (možnost složení základní státní jazykové zkoušky a státní zkoušky z psaní na stroji v průběhu studia).

ŠVP GOB

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.