Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Účetnictví

Publikováno: 31. července, 2023

Účetnictví

Charakteristika učiva

 • výuka podvojného účetnictví
 • spolupráce se Svazem účetních
 • výuka formou „fiktivní firmy“
 • výukový software firmy PREMIER system
 • týdenní účetní praxe
 • praktická maturitní zkouška ze souboru odborných ekonomických předmětů
 • výuka probíhá v odborné učebně

 

Maturitní témata z účetnictví

 

 1. Cenné papíry a směnky
 2. Časové rozlišení nákladů a výnosů
 3. Dlouhodobý majetek – pořízení
 4. Charakteristika a podstata daňové evidence
 5. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 6. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 7. Mzdy a zaměstnanci
 8. Náklady a výnosy
 9. Odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku
 10. Pohledávky
 11. Právní úprava účetnictví
 12. Účetní dokumentace
 13. Účetnictví individuálního podnikatele
 14. Účetní uzávěrka
 15. Účetní závěrka
 16. Výsledek hospodaření a jeho struktura, převod VH na základ daně u právnických osob
 17. Zásoby materiálu a zboží
 18. Závazky
 19. Zúčtování daní a dotací
 20. Zvláštní případy při účtování o materiálových zásobách, zásoby vlastní činnosti

Každé maturitní téma bude doplněno o hospodářské operace prokazující znalost zaúčtování daného tématu.

Výuka probíhá dle Učebnic účetnictví pro střední školy a veřejnost, ing. Pavel Štohl.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.