Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Praxe – obor Ekonomika a podnikání

Publikováno: 31. července, 2023

Charakteristika učiva

Předmět praxe je neoddělitelnou součástí výuky a má nezastupitelný význam pro dosažení výchovně vzdělávacích cílů studia daných profilem absolventa a charakteristikou studijního oboru. Vytváří se v něm vazba na všechny předměty, převážně odborné ekonomické a jazykové. Žáci si v něm v podmínkách hospodářské praxe ověřují a prohlubují teoretické poznatky a vědomosti. Učí se plnit konkrétní role ve firmě, jednat s úřady a veřejností, rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

Studenti vykonávají praxi:

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.