Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Německý jazyk

Publikováno: 14. července, 2023

Počet povinných hodin německého jazyka je v jednotlivých ročnících osmiletého a čtyřletého gymnázia a SOŠ stanoven učebním plánem školy.

Ve vyšších ročnících gymnázia (septima a oktáva, třetí a čtvrtý ročník) mohou studenti navštěvovat volitelný předmět německá konverzace v rozsahu dvou hodin týdně.

Naše škola je dlouholetou partnerskou školou rakouského gymnázia Waidhofen an der Thaya.

V pravidelných intervalech pořádáme jednodenní zájezdy do Vídně a rakouského Waidhofenu, dále pak několikadenní zájezdy do Německa nebo Rakouska.

Učebnice

Němčina pro NG

  • Beste Freunde

Němčina pro VG

  • Beste Freunde
  • Super!

Pro cizojazyčnou výuku používáme kromě uvedených učebnic audiovizuální pomůcky, počítačovou techniku, internet, dále výkladové a jednostranné slovníky, časopisy Freundschaft, interaktivní materiály a nástěnné mapy.

TÉMATA PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z NĚMECKÉHO JAZYKA – školní rok 2023/2024

Maturitní zkouška se skládá z části písemné a ústní. Níže uvedená témata jsou shodná pro obě části této maturitní zkoušky z němčiny.

1. Ferien, Urlaub, Jobben
2. Familie, Verwandtschaftsbeziehungen, Generationsprobleme
3. Ernährung, Speisen und Getränke, tschechische Küche, im Restaurant
4. Sport, Körperkultur, gesunde Lebensweise
5. Der menschliche Körper, Gesundheitspflege, Krankheiten
6. Probleme der heutigen Welt
7. Schule und Studium, unser Gymnasium, Zukunftspläne
8. Arbeit, Stellensuche, Lebenslauf, Bewerbung
9. Kulturleben
10. Neue Medien
11. Alltag, Freizeitgestaltung, Hilfe im Haushalt
12. Leben in der Stadt und auf dem Lande, Wohnen
13. Natur, 4 Jahreszeiten, Wetter
14. Feste und Bräuche interkulturell
15. Tschechische Republik
16. Telč und seine Umgebung
17. Deutschland
18. Österreich
19. Schweiz
20. Freizeit, Hobbys, Interessen, Lektüre

Maturitní zkouška z cizího jazyka – informace k písemné práci pro rok 2023/2024

Žáci si vybírají jedno ze tří zadání. Píší jeden text o rozsahu minimálně 200 slov.
Typy textů:

  • dopis
  • článek
  • email
  • charakteristika
  • vypravování
  • popis

Zadání písemné práce je v českém jazyce.
Časový limit je stanoven na 90 minut.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.