Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Deskriptivní geometrie s 3D tiskem

Publikováno: 18. dubna, 2024

Studenti 4. A a oktávy v hodinách deskriptivní geometrie rýsovali v Mongeově projekci průniky rotačních ploch, dále zobrazené objekty vymodelovali v programu Tinkercad a následně vytiskli na 3D tiskárně.
ZOBRAZIT VÍCE

Naše žákyně slavily úspěch v soutěži S Vysočinou do Evropy

Publikováno: 18. dubna, 2024

Adéla Lupačová ze 4. A a Eliška Dubová ze sexty mají za sebou velmi úspěšnou reprezentaci naší školy v soutěži, kde měří své síly studenti z celého regionu. Ve velké konkurenci se Adéla s Eliškou velmi dobře umístily a patří jim za to velká gratulace a poděkování.
ZOBRAZIT VÍCE

Fyzika prakticky

Publikováno: 16. dubna, 2024

V laboratoři fyziky jsme prováděli zajímavé měření. Zkoumali jsme závislost viskozity stolního oleje na jeho teplotě. Viskozita je fyzikální veličina, která závisí na vnitřním tření v kapalině, a ovlivňuje velikost odporových sil.
ZOBRAZIT VÍCE

Čtyřhodinovky s Andym

Publikováno: 16. dubna, 2024

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s rodilým Britem Andrew Bennettem. Jezdí k nám do sekundy, tercie a kvinty na „čtyřhodinovky“, které jsou vždy zaměřeny na určité téma.
ZOBRAZIT VÍCE

Beseda s pracovníkem úřadu práce

Publikováno: 16. dubna, 2024

Dne 11. dubna 2024 proběhla tradiční beseda žáků maturitních ročníků s pracovníkem Úřadu práce Jihlava. Žáci měli možnost seznámit se s některými tématy trhu práce (životopis a jeho obsah, status studenta, uzavření pracovního poměru, témata pracovního pohovoru atd.).
ZOBRAZIT VÍCE

Exkurze do Podcestného mlýna

Publikováno: 16. dubna, 2024

Dne 10. dubna 2024 se třída tercie v doprovodu paní učitelky Veselé Jirousové a paní učitelky Kovářové vydala na exkurzi do Podcestného mlýna v Malém Pěčíně. Náš přepravce České dráhy dostál své pověsti a jel na čas, což znamená s 15minutovým zpožděním. Když jsme v pořádku dorazili, byli jsme mile přivítáni.
ZOBRAZIT VÍCE

Úspěch ve fyzikální olympiádě

Publikováno: 12. dubna, 2024

Zdeněk Rychlý z tercie vyhrál kategorii F ve Fyzikální olympiádě. Soutěž se konala 20. 3. a do okresního kola postoupili žáci ze školního kola, které proběhlo v únoru.
Součástí školního kola je řešení šesti teoretických úloh a jedné úlohy praktické.
ZOBRAZIT VÍCE

Dva dny plné přednášek

Publikováno: 10. dubna, 2024

Týden před Velikonocemi si žáci SOŠ Telč náramně užili. V pondělí 25. 3. čekal třídu 3. AS den plný přednášek a užitečných informací.
Ráno si připravila přednášku paní ředitelka, a to o marketingu a personální činnosti v praxi.
ZOBRAZIT VÍCE

Olympiáda ve francouzském jazyce

Publikováno: 10. dubna, 2024

Dne 25. března se uskutečnilo krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce, kterého se zúčastnily 4 žákyně naší školy. V letošním roce si soutěžící museli poradit se třemi dovednostmi, jako je porozumění textu, popis obrázku a rozhovor s rodilou mluvčí.
ZOBRAZIT VÍCE

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.