Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Literární a jazykové praktikum

Publikováno: 25. listopadu, 2023

Vyučovací předmět Literární a jazykové praktikum významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky k přirozenému a výrazovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Učivo pro předmět bylo vybráno z oblasti estetické vzdělávání a je zaměřené na rétoriku, ortoepii, hlasovou a mluvní výchovu a na metodiku práce s literaturou pro děti a mládež.

Celková hodinová dotace je ve výši 2 hodin v rámci 1. ročníku studia.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.