Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Inovace pro budoucnost – OP Jan Ámos Komenský

Publikováno: 14. července, 2023

Inovace pro budoucnost – OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003673

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je tematicky zaměřený operační program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Škole zapojení do projektu umožní zajistit školního psychologa, který bude podporou jednotlivým žákům i celým kolektivům. V rámci projektu bude také realizováno další vzdělávání pedagogů a zajištěna podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků s využitím inovativních forem výuky.

plakát ke stažení

 

 

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.