Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Francouzský jazyk

Publikováno: 14. července, 2023

Francouzský jazyk je na naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk. Žáci začínají buď od tercie, nebo od prvního ročníku. V každém ročníku jsou 3 vyučovací hodiny týdně. Od třetího ročníku probíhá francouzská konverzace.

Učebnice:

 •  učebnice Extra 1, 2, 3
 • Édito
 • Francoužština – otázky a odpovědi

Aktivity:
Každé dva roky pořádáme pro studenty poznávací zájezd do Francie: Paříže, Normandie či Provence.

Maturitní témata 2023/2024 – státní i profilová část maturitní zkoušky

 1. Ma famille et moi. Qualité de l´homme. Ma vie. Mes projets d´avenir
 2. Notre logement. Vie en ville et à la campagne
 3. On est malade. La santé et les maladies. Chez le docteur
 4. Telč, ma ville natale, ma ville d´études
 5. Prague
 6. La République tchèque
 7. Paris
 8. La France
 9. La francophonie. Les pays francophones en Europe, en Amérique et en Afrique
 10. Les fêtes en France et chez nous
 11. L´enseignement et notre école
 12. Mes loisirs. Ma journée. Les vacances
 13. Le voyage et le transport
 14. La gastronomie
 15. Les médias, la publicité
 16. Les sports
 17. La littérature
 18. Les jeunes et la culture. Le cinéma. Le théâtre
 19. On fait des achats
 20. Les régions de la France

• Osobnostní charakteristika
• Rodina
• Domov a bydlení
• Každodenní život
• Vzdělávání
• Volný čas a zábava
• Mezilidské vztahy
• Cestování a doprava
• Zdraví a hygiena
• Stravování
• Nakupování
• Práce a povolání
• Služby
• Společnost
• Zeměpis a příroda

Maturitní zkouška z cizího jazyka – informace k písemné práci (od šk. roku 2023/2024)

Žáci si vybírají jedno ze tří zadání. Píší jeden text o rozsahu minimálně 200 slov.

Typy textů:

 • dopis
 • článek
 • email
 • charakteristika
 • vypravování
 • popis

Zadání písemné práce je v českém jazyce.
Časový limit je stanoven na 90 minut.

Maturitní zkoušku je možné nahradit doložením následujících certifikátů

 • DELF B1 (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – všechny formy France Education international / Ministère de l’Education nationale
 • DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française) – všechny formy

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.