Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Osobnostní a dramatická výchova s metodikou

Publikováno: 25. listopadu, 2023

Výuka osobnostní a dramatické výchovy s metodikou usiluje prostřednictvím sociálně uměleckého učení jednak o rozvoj osobnosti a prosociálního chování žáků, jednak o jejich umělecký rozvoj prostřednictvím dramatu. Cílem předmětu je výchova tvořivé a vnímavé osobnosti žáka. Dovedností žák využívá zpětně v dramatických činnostech při simulaci modelových situací a v pedagogické praxi při práci s dětmi.

Předmět je zařazen od 2. ročníku studia v celkové dotaci 6 hodin.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.