Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Pedagogická praxe

Publikováno: 25. listopadu, 2023

Hlavním cílem předmětu Pedagogická praxe je rozvoj specifických profesních dovedností, utváření pedagogického myšlení a profesních postojů budoucích pedagogů v předškolním a zájmovém vzdělávání. Žák by měl umět integrovat teoretické znalosti a praktické dovednosti při výchovně

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.