Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Informatika

Publikováno: 17. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Základy kódování a šifrování dat a informací, práce s daty, informační systémy, základy práce s počítačem. (od školního roku 2022/2023)

Sekunda: Základy blokového programování, modelování pomocí grafů a schémat, základy větvení, parametry a proměnné, podmínky (od školního roku 2023/2024)

Tercie: Programování – větvení, parametry a proměnné, podmínky – rozšíření učiva, hromadné zpracování dat (od školního roku 2024/2025)

Kvarta: Programování – projekty, digitální technologie (od školního roku 2024/2025)

1. ročník: Programování v jazyce Python, informace a práce s nimi, hromadné zpracování dat, algoritmy (od školního roku 2023/2024)

2. ročník. Informační systémy a databáze, robotika, modelování, digitální technologie (od školního roku 2024/2025)

Navazující předměty a semináře:

Informatika – povinně volitelný předmět:

Kvarta: Počítačová grafika, práce s fotografií, tvorba www stránek, elektronická publikace. (školní rok 2023/2024)

3. ročník: Základy informatiky a teorie informace, informační zdroje a jejich kvalita, technické vybavení počítačů a počítačových sítí, programové vybavení počítačů, počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu. (školní rok 2023/2024)

3. ročník: Počítačové zpracování textů, tvorba sdíleného obsahu, počítačová grafika a multimédia (od školního roku 2024/2025)

4. ročník: Člověk, společnost a počítačové technologie, využívání služeb internetu, hromadné zpracování dat a číselných údajů, počítačová grafika, prezentace informací a multimédia, algoritmizace a základy programování. (školní rok 2023/2024)

4. ročník: Prezentace informací, mediální výchova, člověk společnost a počítačové technologie, hromadné zpracování dat a číselných údajů (od školního roku 2024/2025)

 

Maturitní témata pro školní rok 2023/2024

1. Historie a současnost výpočetní techniky, definice a vývoj počítače
2. Hardware počítače – interní části
3. Hardware počítače – externí části
4. Operační systémy
5. Počítačové sítě
6. Internet – historie a principy, e-mailová komunikace
7. Bezpečnost a morálka při práci s počítačem a na síti
8. Softwarové vybavení počítače – systémový a aplikační software, typy licencí
9. Textové editory, editace textu
10. Tabulkové procesory
11. Počítačová prezentace
12. Počítačová grafika
13. Multimédia
14. Tvorba www stránek
15. Data – reprezentace dat v počítači, komprese, uchovávání dat, úložiště dat, zálohování
16. Databáze
17. Algoritmus a program, číselné soustavy
18. Třídící algoritmy (bubble sort, select sort, insert sort, quick sort, realizace popsané úlohy v jazyce C++)
19. Textový soubor (jeho použití jako úložiště dat zpracovaných programem; realizace popsané úlohy v jazyce C++)
20. Rekurze (volání programu; realizace popsané úlohy v jazyce C++)

 

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.