Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Hra na hudební nástroj s metodikou, Hudební výchova s metodikou

Publikováno: 25. listopadu, 2023

Hra na hudební nástroj s metodikou je odborný předmět, v němž žáci získávají základní instrumentální dovednosti k tomu, aby byli schopni vhodně a pohotově používat hudebního nástroje při práci v mateřských školách, školních družinách a jiných mimoškolních zařízeních. Předmět podněcuje a rozvíjí vztah k hudbě, probouzí tvořivou činnost a dovednost předávat hudbu dětem. Navazuje na vědomosti, dovednosti a návyky osvojené v předmětu Hudební výchova s metodikou (znalosti z hudební nauky a dějin hudby, pěvecké návyky).

Během studia absolvují studenti celkem 7 vyučovacích hodin rozložených do všech ročníků studia.

Předmět Hudební výchova s metodikou je rozložen v celkové dotaci 8 hodin rovnoměrně do všech ročníků studia.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.