Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Vyhlášení a kritéria přijímacího řízení 2024

Publikováno: 29. ledna, 2024

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

Ředitelka Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro níže uvedený obor vzdělání:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(čtyřletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 (ke stažení ve formátu pdf)

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo, jaro 2024, pro přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Obor 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání (čtyřletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

 


VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

Ředitelka Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro níže uvedené obory vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium
(osmiletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

79-41-K/41 Gymnázium
(čtyřletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(čtyřletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
(čtyřletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

Nejvyšší počet přijatých žáků do každého oboru je 30.
Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v samostatném dokumentu.

Přihlášky ke studiu lze podávat do 20. 2. 2024:

• Elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity
• Písemně s podporou elektronického systému
• V písemné formě bez elektronického systému na adresu školy

Systém pro podávání elektronických přihlášek naleznete na doméně www.dipsy.cz.

Podrobné informace o způsobu podání přihlášek a dalším průběhu přijímacího řízení najdete na: www.prihlaskynastredni.cz.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

12. 4. 2024 – 1. kolo/1. termín (29. 4. 2024 náhradní termín) – čtyřleté obory
15. 4. 2024 – 1. kolo/2. termín (30. 4. 2024 náhradní termín) – čtyřleté obory
16. 4. 2024 – 1. kolo/1. termín (29. 4. 2024 náhradní termín) – víceletá gymnázia
17. 4. 2024 – 1. kolo/2. termín (30. 4. 2024 náhradní termín) – víceletá gymnázia

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 (ke stažení ve formátu pdf)

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. kolo, jaro 2024, pro přijetí ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Obor 79-41-K/81 – Gymnázium (osmiletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

Obor 79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

Obor 63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání (čtyřletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

Obor 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika (čtyřletý obor vzdělání, denní forma vzdělávání)

 

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.