Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Latinský jazyk

Publikováno: 17. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Septima: Stručné dějiny latinského jazyka, jeho význam pro současnost. Základní pravidla výslovnosti, mluvnické termíny. Základní pravidla latinské gramatiky I /deklinace, konjugace, futurum a imperfektum sloves, adjektiva, adverbia, jejich stupňování, zájmena, konjunktiv prézentu a imperfekta /. Latinská přísloví.

Oktáva: Základní pravidla gramatiky II / perfektum, plusquamperfektum, konjunktivy, další gramatické jevy a základy skladby /. Názvosloví lidského těla v latině. Stručné dějiny antické literatury.Antické reálie.

Používané učebnice : V. Seinerová: Latina pro střední školy I,II

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.