Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Zeměpis

Publikováno: 14. července, 2023

Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Planeta Země.Góbus a mapa. Přírodní obraz Země. Světadíly a oceány. Afrika. Austrálie a oceánie.

Sekunda: Severní Amerika. Jižní Amerika. Asie. Evropa.

Tercie: Politické rozdělení světa. Společenské a hospodářské složky krajiny. Krajina a životní prostředí

Kvarta: Geografie České republiky – poloha a rozloha, přírodní poměry, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, regionalizace.

Kvinta: Úvod do gegrafie, systematizace. Znázorňování Země na mapách. Přírodní obraz Země. Krajina a ŽP.

Sexta: Evropské regiony. Mimoevropské regiony.

Septima: Geografie ČR.

Navazující předměty a semináře:

Seminář ze zeměpisu v oktávě: Zopakování a rozšíření učiva 1. až 4. ročníku, příprava k maturitě ze zeměpisu a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Organizace: 4 hodiny týdně.

Maturitní zkouška:

Zeměpis je zařazen mezi volitelné maturitní předměty. Maturita ze zeměpisu je vhodná zejména pro studenty, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysokých školách se zaměřením přírodovědeckým, v oborech s orientací na cestovní ruch a na fakultách pedagogických.

Maturitní témata ze zeměpisu 2023/2024

1. Vývoj geografie a politické mapy světa
2. Kartografie
3. Země jako vesmírné těleso
4. Pohyby Země
5. Atmosféra a počasí
6. Klima
7. Světový oceán
8. Hydrosféra pevnin
9. Kryosféra
10. Litosféra a endogenní pochody
11. Georeliéf a exogenní pochody
12. Pedosféra
13. Biosféra
14. Krajinná sféra a základy ochrany ŽP
15. Obyvatelstvo světa
16. Politická geografie a světové integrace
17. Světové zemědělství
18. Světová doprava
19. Cestovní ruch, rekreace a služby
20. Světový průmysl
21. Charakteristika zemí střední a východní Evropy
22. Charakteristika zemí jižní a jihovýchodní Evropy
23. Charakteristika zemí západní a severní Evropy včetně Pobaltí
24. Charakteristika Afriky
25. Charakteristika Austrálie a Oceánie
26. Charakteristika Asie
27. Charakteristika Severní Ameriky
28. Charakteristika Jižní Ameriky
29. Fyzicko-geografická charakteristika ČR
30. Socioekonomická charakteristika ČR

Používané učebnice:

Nižší gymnázium

  • řada učebnic Nakladatelství České geografické společnosti pro 2. stupeň základních škol a víceletých gymnázií
  • Atlas světa, Atlas ČR (Kartografie Praha)

Vyšší gymnázium

  • Zeměpis v kostce I a II, Zeměpis České republiky pro střední školy (Nakladatelství České geografické společnosti)
  • Atlas světa, Atlas ČR (Kartografie Praha)

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.