Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Informace k přihláškám na střední školy

Publikováno: 3. ledna, 2024

Vážení rodiče, na následujících stránkách najdete nejnovější informace k přijímacím zkouškám na střední školy.
ZOBRAZIT VÍCE

Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna

Publikováno: 4. prosince, 2023

Ředitelka školy, podle ust. § 164 a v souladu s ust.  §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním,
ZOBRAZIT VÍCE

Den otevřených dveří

Publikováno: 29. listopadu, 2023

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 se uskuteční na naší škole (GOB a SOŠ Telč, Hradecká ulice 235) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
ZOBRAZIT VÍCE

Pedagogické odpoledne

Publikováno: 14. listopadu, 2023

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se bude ve škole konat PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE.
Od 15:30 do 17:30 hodin se mohou rodiče informovat o prospěchu svých dětí u příslušných učitelů.

Sdružení rodičů

Publikováno: 13. října, 2023

Ve čtvrtek 19. října 2023 se koná v budově školy na Hradecké ulici schůze Sdružení rodičů GOB a SOŠ Telč s tímto programem:

16:00 – 16:30 Třídní schůzky

16:30 – 18: 00 Informace o prospěchu studentů u jednotlivých vyučujících

Prohlídka tabel

Publikováno: 3. října, 2023

Dne 7.10.2023 se v čase 13,30 – 15,30 koná v budově Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč prohlídka historických vyřezávaných tabel SOŠ. Zájemci z řad veřejnosti mohou do budovy vstupovat bočním vchodem od sportovní haly. Zpřístupněny budou i další prostory školy. Těšíme se na setkání nejen s bývalými absolventy.

Welcome Jasmine

Publikováno: 4. září, 2023

Ve školním roce 2023/24 se do výuky angličtiny zapojí rodilá mluvčí z USA, jednadvacetiletá Jasmine Su, která byla vybrána na naší školu Komisí J. Williama Fulbrighta, mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a dalších služeb. Doufáme, že deset měsíců strávených v Telči bude pro ni příjemnou životní zkušeností.

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Publikováno: 11. července, 2023

V týdnu od 3. 7. do 7. 7. 2023 nejsou úřední hodiny.
Od 10. 7. do 25. 8. 2023 úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 14:00 hodin
Jiné dny po telefonické domluvě na telefonních číslech: 567 584 551 nebo 734 358 454

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.