Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Partnerstvím středních škol k rozvoji příhraniční spolupráce

Publikováno: 2. května, 2023

Neinvestiční projekt je dotován z Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“, je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Německy, Deutsch

Deutsch

Obsah projektu: oživení partnerství mezi Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč a rakouskými školami – Gymnáziem ve Waidhofenu an der Thaya a Obchodní akademií v Hornu, které se vytvořilo v 90. letech 20. století.

Přeshraniční dopad projektu: Bezprostřední kontakty mezi českými a rakouskými studenty povedou k bližšímu vzájemnému poznávání mladých lidí na obou stranách hranice, k aktivnímu používání cizích jazyků v přirozených situacích a tudíž k zvýšení motivace pro studium němčiny, popřípadě angličtiny.

Výstupy projektu:
8. – 12. 4. 2013 – pětidenní konverzační kurz němčiny pro studenty GOB a SOŠ Telč s rodilými mluvčími, učiteli Gymnázia Waidhofen
4. 6. 2013 – jednodenní návštěva studentů Gymnázia Waidhofen v Telči, sportovní utkání, navázání vzájemných kontaktů mezi českými a rakouskými studenty, společná procházka po Telči s kulturně-historickým výkladem, návštěva zámku
19. 6. 2013 – stejná akce pro studenty Obchodní akademie Horn
11. 10. 2013 – jednodenní návštěva studentů GOB a SOŠ ve Waidhofenu – seznámení se školou a městem, setkání studentů, prohloubení vzájemných kontaktů
25. 10. 2013 – obdobná jednodenní návštěva telčských studentů v Hornu

Realizace projektu

21. 2. 2013 proběhla v Telči schůzka s rakouskými lektory, týkající se přípravy pětidenního kurzu němčiny, jeho náplně a časového rozvrhu. Kurz proběhne v aule GOB a SOŠ Telč a povedou ho Prof. Mag. Ingrid a Friedrich Pekny, bývalí profesoři Gymnázia Waidhofen.

Schůzka s rakouskými lektory v Telči

Kurz německého jazyka

V týdnu 8. – 12. dubna 2013 proběhl v aule GOB a SOŠ kurz německého jazyka s rodilými mluvčími z Waidhofenu – manželi Pekny. Kurzu se účastnilo 14 stálých posluchačů, převážně letošních a příštích maturantů, a dalších 8 studentů si vybralo jen některé dny. Program kurzu byl zaměřen na rakouské reálie a různá diskuzní témata, potřebná k maturitě.

Účastníci ze 4. A, letošní maturanti z německého jazyka, se ke kurzu vyjádřili takto: „Během kurzu jsme v podobě prezentací poznali Vídeň a spolkové země Rakouska, měli jsme možnost zlepšit si své konverzační dovednosti. Největším přínosem pro nás bylo, že jsme mohli trávit denně několik hodin s rodilými mluvčími a poslouchat jejich němčinu.“

Kurz německého jazyka

Návštěva studentů a učitelů Gymnázia Waidhofen na GOB a SOŠ Telč

4. června 2013 přivezl autobus do Telče skupinu sportovně zaměřených studentů z waidhofenského gymnázia. Nejprve se v aule GOB a SOŠ občerstvili a formou prezentace seznámili se školou a projektem, poté se utkali s našimi žáky v házené a volejbalu ve sportovní hale ZŠ Hradecká. Na dobře trénované sportovce nám většinou nestačily síly, přesto se mladším žákyním podařilo vyhrát ve volejbalu. Po obědě se rakouští přátelé vypravili na zámek, kde jim zážitky zpestřila přítomnost filmařů. Zbyl čas i na procházku po našem krásném náměstí. Setkání s rakouskými studenty a jejich učiteli proběhlo v příjemné přátelské atmosféře, vhodně navázalo na konverzační kurz němčiny a napomohlo oživit dlouholeté partnerství.

Návštěva studentů a učitelů Gymnázia Waidhofen na GOB a SOŠ Telč

Návštěva studentů a učitelů Obchodní akademie z Hornu v Telči

19. června 2013 byl připraven obdobný program jako pro waidhofenské gymnazisty i pro studenty a učitele z Hornu. V horkém dni proběla ve sportovní hale utkání ve volejbalu, v tělocvičně GOB a SOŠ ve stolním tenisu a na hřišti v kopané. Tentokrát se více dařilo našim sportovcům a odnesli si vítězství ve všech disciplínách. Ceny a diplomy získali přesto všichni účastníci. Odpolední prohlídka telčského zámku a náměstí završila pro naše přátele z Hornu, jak se sami vyjádřili, hezký a příjemný den v Telči. Studenty doprovázel Mag. Walter Schmidt, neúnavný organizátor všech společných akcí a projektů od samého počátku partnerství, který velmi uvítal oživení spolupráce.

Návštěva studentů a učitelů Obchodní akademie z Hornu v Telči

Telčští studenti a učitelé na Gymnáziu ve Waidhofenu an der Thaya

11. října 2013 navštívila skupina studentů a učitelů GOB a SOŠ waidhofenské gymnázium. Po přátelském uvítání ředitelem školy Mag. Dr. Haraldem Hubatschke zaznělo několik vět dokonce v češtině (někteří rakouští studenti se tuto řeč učí). Poté si čeští studenti prohlédli školu, vyzdobenou velkým množstvím výtvarných děl. Sportovní klání mezi studenty se odehrávalo v tělocvičně gymnázia (volejbal) a v nedaleké městské sportovní hale (kopaná, házená). I v cizím prostředí se našim sportovcům podařilo některé zápasy vyhrát (1. místa v kopané, volejbalu a házené).
Odpolední program byl věnován poznávání města. Učitelé z waidhofenského gymnázia si pro nás připravili hádankovou rallye po městě, která všechny skupinky soutěžících zavedla i k voliéře ibisů skalních, kteří jsou symbolem města. Na závěrečném vyhodnocení soutěže obdrželi všichni účastníci malé dárky. Padly i návrhy na další společné akce, které by mohly na projekt navázat.

Telčští studenti a učitelé na Gymnáziu ve Waidhofenu an der Thaya

Návštěva Obchodní akademie v Hornu

23. října 2013 odvezl autobus telčské studenty a učitele do Hornu. Po obvyklém uvítání si pro nás rakouští přátelé připravili zajímavý program. Všichni studenti se rozdělili do skupin po čtyřech (2 rakouští + 2 čeští) a měli se o sobě, o škole a svém městě dozvědět co nejvíce informací. Diskutovalo se německy nebo anglicky, podle toho, v kterém jazyce byli Češi zdatnější. Bezprostřední atmosféra zbavila studenty počáteční trémy.
Sportovní odveta se hrála v kopané (chlapci) a volejbalu (děvčata). Pohár za vítězství v kopané si naši hoši vybojovali až v poslední minutě. Další vítězný pohár získaly naše volejbalistky.
Odpolední prohlídka města ukázala našim studentům historické centrum města. Zbyl i čas na drobné nákupy. Odjížděli jsme s dobrým pocitem, že naše partnerství dostalo nový impuls a že bude pokračovat i v dalších letech.

Návštěva Obchodní akademie v Hornu

 

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.