Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Přeshraniční partnerství středních škol

Publikováno: 2. května, 2023

Jmenovaný projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika prostřednictvím Fondu malých projektů.

Německy, Deutsch

Deutsch

 

 

 

Podstatou projektu je navázání na aktivity projektu spolupráce z roku 2013 a oživit přes 20 let trvající partnerství mezi mezi Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou v Telči a Gymnáziem ve Waidhofenu an der Thaya.

Hlavním cílem projektu je navázání nových kontaktů mezi studenty a učiteli, překonávání jazykových bariér, vzájemné poznávání tradic a kulturních odlišností, rozvoj a udržení přeshraniční spolupráce zúčastněných středních škol.

Aktivity projektu, které proběhnou v Telči
Duben 2018 – pětidenní konverzační kurz němčiny v prostorách GOB a SOŠ v Telči s rodilými mluvčími – učiteli z Waidhofenu.

Červen 2018 – jednodenní návštěva studentů Gymnázia Waidhofen v Telči – sportovní utkání – míčové hry v hale, prohlídka školy.

Říjen 2018 – jednodenní návštěva studentů Gymnázia Waidhofen v Telči zaměřená na poznávání Telče formou společných soutěžních aktivit českých a rakouských studentů.

Aktivity projektu, které proběhnou ve Waidhofenu an der Thaya
Září 2018 – jednodenní návštěva studentů GOB a SOŠ Telč ve Waidhofenu – prohlídka školy a sportovní utkání.

Listopad 2018 – jednodenní návštěva studentů GOB a SOŠ Telč ve Waidhofenu – poznávání města soutěživou formou.

Přeshraniční dopad projektu
Bezprostřední kontakty mezi českými a rakouskými studenty povedou k bližšímu vzájemnému poznávání mladých lidí na obou stranách hranice, k navazování trvalejších kontaktů, k aktivnímu používání cizích jazyků v přirozených situacích a k zvýšení motivace pro studium němčiny, popřípadě angličtiny.

Realizace projektu

15. 3. 2018 – schůzka projektového týmu v Telči, věnovaná přípravě konverzačního kurzu německého jazyka za účasti lektorů – manželů Pekny, bývalých učitelů na Gymnáziu ve Waidhofenu, ředitele GOB a SOŠ RNDr. Stanislava Mácy a učitelek němčiny Mgr. Jany Vojtové a PaedDr. Věry Zadinové.

1. schůzka projektového týmu v Telči

16. – 20. 4. 2018 – intenzívní konverzační kurz němčiny s rodilými mluvčími pro studenty vyššího gymnázia a maturanty. Výuka probíhala v aule GOB a SOŠ 4 hodiny denně. Již počtvrté jsme přivítali manžele Pekny, kterým tentokrát pomáhal jejich bývalý kolega Gerhard Bigl. Náplní kurzu byly rakouské reálie a práce s konverzační učebnicí Sprechen Sie mit! Studentům se podařilo překonat počáteční ostych i díky velice přátelské atmosféře na kurzu a zájmu lektorů o český jazyk. Předkové pana Friedricha Pekny pocházejí totiž z Čech.

konverzační kurz němčiny

Česko – rakouský sportovní den

Druhou akcí projektu Přeshraniční partnerství středních škol byl 26. 6. 2018 česko-rakouský sportovní den. Starší žáci GOB a SOŠ Telč a Gymnázia ve Waidhofenu sehráli v telčské sportovní hale přátelská utkání ve volejbalu a fotbalu. Hostům se nepodařilo prosadit, a tak všechny vítězné poháry zůstaly domácím. Přesto byli rakouští sportovci, jejich fanoušci a učitelé s průběhem dne spokojení. Už teď se těší na odvetná utkání, která proběhnou v září ve Waidhofenu.

Česko – rakouský sportovní den

30. 8. 2018 – 2. schůzka projektového týmu v Telči. Schůzky se zúčastnili ředitelé obou partnerských gymnázií Mag. Roland Senk a RNDr. Stanislav Máca, manažerka projektu PaedDr. Věra Zadinová a Mgr. Jana Vojtová. Byly projednány termíny a program podzimních akcí.

2. schůzka projektového týmu v Telči

Sportovní den ve Waidhofenu an der Thaya

20. září 2018 sportovci GOB a SOŠ Telč sehráli odvetná utkání ve volejbalu a fotbalu na partnerském gymnáziu v rakouském Waidhofenu. Volejbalový turnaj probíhal v školní tělocvičně. Utkala se družstva dívek z obou škol a smíšená družstva chlapců a dívek. Naše děvčata vyhrála a odvezla si pohár a diplom ředitele školy. Smíšené družstvo volejbalistů bylo druhé. Naši fotbalisté po napínavém utkání na venkovním hřišti o jednu branku podlehli svým rakouským vrstevníkům.

Sportovní den ve Waidhofenu an der Thaya

Rakouští studenti poznávali Telč

10. října 2018 přijeli studenti z partnerského gymnázia z Waidhofenu an der Thaya do Telče, aby v rámci projektu blíže poznali Telč. Smíšená družstva rakouských a českých studentů se vydala po předem určené trase z auly gymnázia parkem na náměstí Zachariáše z Hradce a po Belpské lávce zpět. Jejich úkolem bylo během 60 minut nalézt odpovědi na 20 otázek týkajících se historie i současnosti města. Hádanková rallye, která nutila účastníky komunikovat v němčině či angličtině, studenty zaujala. Nejlepší tým stihl správně odpovědět na 19 otázek a vrátit se za 54 minut. K pohodě přispělo i krásné podzimní počasí. Waidhofenští studenti si po obědě na závěr pobytu prohlédli telčský zámek.

Rakouští studenti poznávali Telč

 

6. 11. 2018 – 3. schůzka projektového týmu se konala na gymnáziu ve Waidhofenu an der Thaya. Zúčastnili se jí ředitelé obou škol Stanislav Máca a Roland Senk, manažerka projektu Věra Zadinová a rakouští kolegové Alexander Frank a Claudia Nöbauer.
Schůzka se týkala přípravy posledního projektového dne, jehož náplní bude poznávání partnerského Waidhofenu soutěžní formou. Termín byl stanoven na 26. listopad 2018. Dále byly projednány podrobnosti organizace tohoto dne.

3. schůzka projektového týmu

Telčští studenti poznávali Waidhofen an der Thaya

26. listopadu 2018 navštívila skupina studentů GOB a SOŠ v rámci projektu Přeshraniční partnerství středních škol partnerské gymnázium v rakouském městě Waidhofenu an der Thaya.
Dopoledne se vydali naši studenti se svými rakouskými vrstevníky ve smíšených skupinách do města, aby podobně jako v Telči plnili úkoly hádankové rallye. Jeden z úkolů je zavedl ke kleci, ve které je chován vzácný ibis skalní, symbol Waidhofenu. Po soutěži, v níž zvítězili všichni, kdo za vytrvalého deště prošli celou trasu, byli studenti přijati na waidhofenské radnici, po které je provedl pan starosta Robert Altschach. Nejvíce se jim líbila obřadní síň. Z radnice odešli do cukrárny Müssauer, aby ochutnali firemní čokolády, perníčky, chléb a prohlédli si podzemní prostory pod cukrárnou. Zajímavý program posledního dne projektu završil chutný oběd v místní restauraci. Celý den se studentům věnoval ředitel waidhofenského gymnázia Mag. Roland Senk.

Telčští studenti poznávali Waidhofen an der Thaya

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.