Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Prohlášení o přístupnosti

Publikováno: 25. dubna, 2023

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o internetových systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy (dostupné na adrese www.gstelc.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.
Informace prezentované v jiných formátech
Některé informace na těchto webových stránkách jsou dostupné v newebových formátech, a to zejména tam, kde je to vhodné vzhledem k jejich rozsahu nebo složitému formátování. Dále v jsou v těchto formátech prezentovány informace, u kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce se souborem v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak v dalších formátech, které uvádíme níže.
Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOCX, XLSX, PPTX, DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče nebo lze využít volné dostupného softwaru Libre Office.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.