Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení ředitelského volna

Publikováno: 4. prosince, 2023

Ředitelka školy, podle ust. § 164 a v souladu s ust.  §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že z provozních důvodů vyhlašuje den volna pro žáky Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, a to dne 22. 12. 2023.
Ředitelské volno se vyhlašuje pro všechny žáky školy a bylo projednáno se zřizovatelem.

V Telči dne 4. 12. 2023

Mgr. Bc. Lenka Procházková (ředitelka školy)

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.