Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Ředitelské volno

Publikováno: 21. března, 2024

Ředitelka školy podle ust. § 164 a v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodla, že z důvodu organizačního zajištění maturitních a přijímacích zkoušek vyhlašuje dny volna pro žáky Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. Ředitelské volno se vyhlašuje pro jednotlivé třídy dle rozpisu.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.