Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Exkurze divadelního kroužku do Prahy

Publikováno: 10. dubna, 2024

V loňském školním roce se divadelnímu kroužku dařilo. Po třech úspěšných představeních pro studenty a jednom zaplněném sálu veřejností nás dokonce čekaly dvě podzimní reprízy v Telči a v Třešti.
V letošním roce zpracováváme příběhy „Starých pověstí českých“. Součástí našeho snažení se stala i exkurze do Prahy, abychom si mohli prohlédnout Národní divadlo a ocitnout se tam, kde o českých pověstech toho ví nejvíce.
Náš herecký ansámbl, složený z mnoha žáků napříč třídami, se tak v úterý 26. března 2024 v časných ranních hodinách vydal vstříc hlavnímu městu. Po celý den nás provázel pan Rudolf Kadlec, který si pro nás připravil poutavý výklad. Doprovázeli nás garanti projektu: paní učitelky K. Zažímalová, B. Čermáková a pan učitel R. Kopečný.
Autobus nás vysadil na Hlavním nádraží. Odtud jsme vyšli směrem k Staroměstskému náměstí a započali naši dopolední prohlídku města. Pan Kadlec nám představil budovu České národní banky a Obecního domu v blízkosti divadla Hybernia, Karlovy univerzity a Stavovského divadla, kde poprvé zazněla naše státní hymna.
V poledne nás čekal rozchod na Staroměstském náměstí a v jeho blízkém okolí. Po zaslouženém volnu jsme zamířili k břehům řeky Vltavy, protože právě tam se nachází Národní divadlo. Přívětivá paní průvodkyně nás provedla Zlatou kapličkou od sklepních prostor, kde najdete základní kameny, přes úchvatný hlavní sál, který ohromí svou pompou, až po terasu, z níž jsme měli Prahu jako na dlani. Pohled na vysoká lóže, zlaté zdobení, ohromnou oponu a těžký lustr v nás vyvolal obdiv a respekt vůči tomuto chrámu umění. I po necelých dvou staletích je Národní divadlo stejně úchvatné a návštěvníka zaujme, i když je pódium prázdné a orchestr nic nehraje.
Odpolední část procházky po Praze nás zavedla přes Národní třídu kolem slavné sochy Kafkovy hlavy a chrámu Panny Marie Sněžné až na Václavské náměstí, kde následoval druhý rozchod.
Ve večerních hodinách pak přišel zlatý hřeb celodenního programu. V Divadle v Dlouhé nás čekalo představení pod názvem „Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4“, inspirované knihou Sue Townsendové. Hra se točila kolem života mladého intelektuála Adriana, který kromě nelehké puberty musel bojovat i s rozvodem rodičů, svou láskou ke spolužačce Pandoře a přihlížet krizi v Británii osmdesátých let. Přes tohle všechno jsme ale častokrát vybuchli smíchem nad absurdními situacemi a trefným humorem.
Domů jsme se vrátili po půlnoci a z exkurze si odnesli spoustu zážitků.  Děkujeme škole, že jsme dostali příležitost poznat divadlo zase trochu jinak.
Radim Šalanda (kvinta)
Radek Kopečný

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.