Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Čtyřhodinovky s Andym

Publikováno: 16. dubna, 2024

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s rodilým Britem Andrew Bennettem. Jezdí k nám do sekundy, tercie a kvinty na „čtyřhodinovky“, které jsou vždy zaměřeny na určité téma. Seznamuje tak naše žáky nejen s britskou kulturou, ale také s dialektem z oblasti Liverpoolu, odkud Andy pochází. Žáci už rozebírali rozdíly mezi českou a britskou školou, „ochutnali“ typické britské pokrmy anebo třeba hledali velikonoční vajíčka ukrytá v telčském parku. Také v krátkém kvízu zkusili porozumět nářečí, které u nás ve škole od vyučujících opravdu neuslyší.
Během každé čtyřhodinovky pracují žáci sami i ve skupinkách, soutěží, přemýšlí, vytváří a ptají se na vše, co je zajímá. Samozřejmě anglicky. I ti, kteří jsou si v anglických kramflecích jistější, se někdy musí pekelně soustředit, aby správně porozuměli. A to hlavně když Andy zapomene, že je ve škole, a mluví svým normálním tempem a přízvukem, jako by byl doma.
Věříme, že žáci, kteří nemají možnost mít v hodinách naši americkou lektorku Jasmine, ocení projektové dny s Andym a naučí se víc o životě a tradicích ve Velké Británii.
Vyučující AJ

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.