Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Fyzika prakticky

Publikováno: 16. dubna, 2024

V laboratoři fyziky jsme prováděli zajímavé měření. Zkoumali jsme závislost viskozity stolního oleje na jeho teplotě. Viskozita je fyzikální veličina, která závisí na vnitřním tření v kapalině, a ovlivňuje velikost odporových sil.
Na fotce jsou Eliška Bednářová a Marie Pykalová (sexta). Graf ukazuje naměřenou závislost viskozity na termodynamické teplotě.
Radka Toufarová

 

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.