Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Alex, Catherine and Jasmine

Publikováno: 13. května, 2024

Ve čtvrtek 9. května jsme měli tu čest přivítat ve škole Catherine a Alexe – rodiče naší americké asistentky Jasmine. Přijeli do České republiky za svou dcerou a při pobytu v Telči navštívili také místo, kde jejich dcera pracuje. K našemu nadšení byli ochotní podívat se s námi do vyučování. Pro žáky kvinty byla tato návštěva dokonalým překvapením. Společným dorozumívacím jazykem byla samozřejmě angličtina, ale žáci měli možnost vyslechnout si také krátký rozhovor v mandarinštině. Maminka Catherine se připojila do výuky stupňování přídavných jmen, tatínek Alex udělal pár společných fotek, neboť dle jeho komentáře je výuka jazyků na Taiwanu velmi odlišná.
Velice si vážíme toho, že máme Jasmine ve škole a že se tu cítí dobře. Rodičům přejeme, ať si užijí Českou republiku plnými doušky, a věříme, že nelitují, že se jejich dcera rozhodla strávit rok v Evropě.
Olga Havlíková

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.