Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Za soluňskými bratry na Velehrad

Publikováno: 27. června, 2024

Na konci školního roku se žáci letošní 1. A a kvinty ohlédli za jeho začátkem, a to konkrétně za počátky slovanského písemnictví, které se staly oblíbenou kratochvílí našich hodin českého jazyka. V září jsme se ve výuce setkali se soluňskými bratry – Konstantinem a Metodějem, tvůrci staroslověnské liturgie.  A podle jejich vzoru jsme i my podnikli pouť na Moravu.
Ve čtvrtek 13. června 2024 jsme v časných ranních hodinách vyrazili od školy směrem na Velehrad. Po cestě nás zdržely jak dopravní zácpy na D1 před Brnem, tak neochota studentů opustit čerpací stanici Rohlenka – můžeme být rádi, že v době Konstantina a Metoděje nic podobného nebylo, pravděpodobně by totiž do cíle ani nedošli. Příjemným zpestřením cesty byla malá autobusová hlášení pana učitele Kopečného, která všichni poslouchali s napnutýma ušima.
Kolem desáté hodiny jsme dorazili do obce Velehrad, známé především díky poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Ač v době slovanských věrozvěstů na tomto místě kostel nestál, tamější farnost se hrdě hlásí k cyrilometodějské tradici. V horký červnový den jsme vnímali chladné kamenné interiéry baziliky jako království nebeské – vskutku duchovní zážitek. Z úst paní průvodkyně jsme se dozvěděli o historii jak baziliky, tak poutního místa, které navštívil v roce 1990 sám papež Jan Pavel II. Jeho návštěvu připomíná sedmnáctimetrový kříž na nádvoří, naši krátký záznam v pamětní knize…
Ohromilo nás bohaté barokní zdobení, mnohovrstevnatá symbolika fresek a rozměry chrámu. Bazilika byla založena ve 13. století jako součást tamějšího kláštera, ovšem svou současnou podobu získala až po požárech a barokní přestavbě, na které se ve velkém podíleli hlavně čeští umělci.
Po vydatném obídku a kávě v místních restauracích nás čekala druhá část exkurze, a to sice cesta časem na Velkou Moravu. Jen kousek od Velehradu se totiž nachází archeoskanzen Modrá, historicky věrná rekonstrukce vesnice z dob 9. století. Za dřevěnou palisádou jsme se z úst průvodců dozvěděli o historických souvislostech, stravování, řemeslech, a dokonce jsme si i mohli zkusit střelbu z luku. Prohlédli jsme si, jak vypadaly domy na Velké Moravě, potěžkali zbraně našich předků, nechali se vyzkoušet přísným mnichem a na vlastní oči jsme viděli práci kováře a hrnčíře. Někteří z nás také zamířili do akvárií Živá voda, jiní k základům staroslovanského kostela – obojí v těsné blízkosti areálu.
Cesta našich věrozvěstů vedla dál z Moravy do Říma, museli si totiž před papežským stolcem obhájit bohoslužebný jazyk. My jsme z Velehradu zamířili zpátky do Telče, museli jsme si ve škole ještě taky ledasco obhájit. Tak snad někdy příště v Římě. Děkujeme vyučujícím za zajímavý program exkurze.
Radim Šalanda – kvinta
Radek Kopečný

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.