Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Učíme se ze života pro život 2

Publikováno: 14. června, 2023

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU KRAJE VYSOČINA II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Realizátor projektu: Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Partneři projektu: Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o., 32 základních škol a 43 středních škol z Kraje Vysočina

Projekt se zaměřuje na implementaci opatření Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina II. Cílí na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu, nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Kraji Vysočina. Podporu získá v rámci projektu vedení škol a pedagogové, a to zejména prostřednictvím vzdělávání, komunit vzájemného učení a metodickou podporou, žáci získají podporu zaváděním inovací do výuky.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v Kraji Vysočina a naplnění klíčových témat vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina II. Tohoto cíle bude dosaženo mimo jiné síťováním, vzájemným setkáváním, výměnou zkušeností a prostřednictvím komunit vzájemného učení, které zajistí kvalitu a efektivitu pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Spolufinancování z EU je zajištěno z 85 %, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu Kraje Vysočina. Celková schválená dotace činí 171,2 mil. Kč.

Podrobné a aktuální informace naleznete na webových stránkách projektu: www.ikapvysocina.cz

Aktivní učitel – fotogalerie

Fotogalerie – kroužek Redakce školního časopisu

Fotogalerie – kroužek finanční gramotnosti

Fotogalerie – kroužek Vybrané kapitoly aplikované fyziky

Fotogalerie – kroužek BOLEG

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.