Microsoft 365 Bakali koln jdelna koln zpravodaj Instagram Facebookr

Povinně zveřejňované informace

Publikováno: 25. dubna, 2023

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina pod č. j.: 045/05/01ZK ze dne 18. září 2001. Dále bylo toto usnesení doplněno dodatkem č. j. : 291/05/2004ZK ze dne 29. září 2004 (sloučení se SOŠ Telč)..Hlavním účelem založení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů Kraje Vysočina podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/38

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235
Telč
588 56

Úřední hodiny:

V době vyučovacích dnů:
Po.: 8.00 – 14.00
Út.: 8.00 – 14.00
St.: 8.00 – 14.00
Čt.: 8.00 – 14.00
Pá.: 8.00 – 14.00
O prázdninách je upřesněno na webu školy.

Telefonní čísla:

567 584 551 – kancelář (spojovatelka)
567 584 552 – ředitelka školy
567 584 553 – zástupce ředitele školy
567 584 561 – výchovný poradce

Adresa internetové stránky:

https://www.gstelc.cz

Adresa e-podatelny:

e-podatelna@gstelc.cz

Datová schránka:

yeis9s3

Další elektronické adresy:

Elektronické adresy zaměstnanců

Profil zadavatele:

profil zadavatele

5. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 406601754, kód banky: 0600

6. IČ:

60545941

7. DIČ:

CZ60545941

8. Dokumenty:

Hlavní dokumenty:

Hlavní dokumenty školy

Školní vzdělávací program – Osmileté a čtyřleté gymnázium
Školní vzdělávací program – Ekonomika a podnikání
Školní vzdělávací program – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Školní řád platný od 1. 9. 2022
Příloha ke školnímu řádu 1.9.2022 – pravidla hodnocení

Výroční zpráva č. 29 – školní rok 2022/2023
Výroční zpráva č. 28 – školní rok 2021/2022
Výroční zpráva č. 27 – školní rok 2020/2021
Výroční zpráva č. 26 – školní rok 2019/2020
Výroční zpráva č. 25 – školní rok 2018/2019
Výroční zpráva č. 24 – školní rok 2017/2018
Výroční zpráva č. 23 – školní rok 2016/2017
Výroční zpráva č. 22 – školní rok 2015/2016
Výroční zpráva č. 21 – školní rok 2014/2015
Výroční zpráva č. 20 – školní rok 2013/2014
Výroční zpráva č. 19 – školní rok 2012/2013
Výroční zpráva č. 18 – školní rok 2011/2012
Výroční zpráva č. 17 – školní rok 2010/2011

Rozpočet:

Zpráva o hospodaření: Zpráva o hospodaření je součástí Výroční zprávy
Finanční plán (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Finanční plán – plnění plánu nákladů a výnosů (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Rozvaha (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Výsledovka (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Výsledovka graficky (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)
Střednědobý plán (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina)

Inspekční zprávy – ČŠI:

Inspekční zpráva ČŠI 2022

9. Žádost o informace

Směrnice pro poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Směrnice pro poskytování informací

11. Opravné prostředky

Směrnice pro vyřizování stížností

12. Formuláře

 

13. popisy postupů- návody při řešení životních situací

E-bezpečnost (pro studenty)
E-bezpečnost (pro rodiče)

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vydané právní předpisy

Školní řád platný od 1. 9. 2022
Příloha ke školnímu řádu 1.9.2022 – pravidla hodnocení

15. Úhrady za poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zpráva 2023 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2022 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2021 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2020 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2019 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2018 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2017 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2016 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2015 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2014 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2013 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2012 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2011 dle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
+420 567 584 551

Naše stránky používají jen nezbytně nutná technická cookies.